חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-1702-01
שם הקורס סמינר תלמידים בתכנית המצטיינים שנה א'
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה ד"ר הדס סופרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hadassoifer@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שנקר - פיזיקה , חדר: 403
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 10:00-12:00
בניין קפלון - פיזיקה
חדר 324
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קריאה מודרכת בנושא דינמיקה לא לינארית וכאוסהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

נוכחות

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00