חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-1836-01
שם הקורס הסתברות וסטטיסטיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' דב פוזננסקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: dovi@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 104
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 09:00-11:00
בניין אודיטור' דאך
חדר 005
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 08:00-09:00
בניין אודיטור' דאך
חדר 005
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הסתברות וסטטיסטיקה לפיזיקאים

תוכנית הקורס:

1. מרחבי הסתברות, הסתברות מותנית ואי תלות בין מאורעות. שיטות קומבינטוריות.

2. משתנים מקריים בדידים חד-ממדיים ודו מימדיים. תוחלת ושונות. התפלגויות מיוחדות: בינומי, גאומטרי, פואסוני.

3. משתנים מקריים חד מימדיים רציפים. התפלגויות: מעריכית ותהליך פואסוני, אחידה, נורמאלית.

4. משפט הגבול המרכזי וקירוב נורמלי להתפלגות הבינומית.

6. אומדים חסרי הטיה. אומדי נראות מקסימלית.

7. רווח סמך ומבחנים: לתוחלת אחת ולהפרש תוחלות. התפלגות t.

8. שיטת הריבועים הפחותים.

9. מבחני טיב התאמה ואי-תלות. התפלגות חי בריבוע.

10. הסקה בייסיאנית


טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00