חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-1838-01
שם הקורס מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' דני מעוזצרו קשר
צור קשר דוא"ל: maoz@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 107
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 10:00-12:00
בניין אודיטור' לב
חדר 009
בניין פיזיקה שנקר
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 10:00-11:00
בניין אודיטור' לב
חדר 009
בניין פיזיקה שנקר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חשבון דיפרנציאלי - משתנה אחד; מספרים מרוכבים; חשבון אינטגרלי - משתנה אחד; חשבון דיפרנציאלי - משתנים מרובים; חשבון אינטגרלי - משתנים מרובים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00