חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-1838-01
שם הקורס מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' דני מעוזצרו קשר
צור קשר דוא"ל: maoz@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון - פיזיקה , חדר: 107
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 10:00-12:00
בניין לב אודיטוריום
חדר 009
בניין פיזיקה שנקר
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 10:00-11:00
בניין לב אודיטוריום
חדר 009
בניין פיזיקה שנקר
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חשבון דיפרנציאלי - משתנה אחד; מספרים מרוכבים; חשבון אינטגרלי - משתנה אחד; חשבון דיפרנציאלי - משתנים מרובים; חשבון אינטגרלי - משתנים מרובים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00