חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-1838-02
שם הקורס מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 09:00-10:00
בניין שנקר - פיזיקה
חדר 104
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חשבון דיפרנציאלי - משתנה אחד; מספרים מרוכבים; חשבון אינטגרלי - משתנה אחד; חשבון דיפרנציאלי - משתנים מרובים; חשבון אינטגרלי - משתנים מרובים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00