חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-1839-04
שם הקורס מבוא מתמטי לפיזיקאים 2
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 18:00-19:00
בניין אודי.הולצבלט
חדר 007
בבניין פיזיקה שנקר
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

אנליזה וקטורית ומבוא לטנזורים: גאומטריה דיפרנציאלית של עקומים במרחב; גזירה וקטורית, גרדיאנט, דיברגנס וקרל; אינטגרציה וקטורית ומשפטי גרין, גאוס, וסטוקס; קואורדינטות עקומות; וקטורים קונטרא- וקו-וריאנטים, הכללה לטנזורים, פעולות בסיסיות עם טנזורים ודוגמאות פיסיקליות.
משוואות דיפרנציאליות רגילות (מד"ר): סיווג; שיטות לפתרון משוואות מסדר ראשון ושני, ומשוואות לינאריות כלליות; דינמיקה: נקודות שבת, מעגלי גבול וביפורקציות.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא מתמטי לפיזיקאים 1 (03211838) +חדו''א 1א לפיזיקאים (03661100)


tau logohourglass00:00