חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-2102-01
שם הקורס גלים אור ואופטיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' דני מעוזצרו קשר
צור קשר דוא"ל: maoz@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 107
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 17:00-18:00
בניין אודיטור' דאך
חדר 005
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 14:00-16:00
בניין אודיטור' לב
חדר 009
בניין פיזיקה שנקר
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

את תופעת הגלים ניתן לפגוש כמעט בכל תחום בפיזיקה - ממכאניקה ואקוסטיקה, דרך אור ותופעות קוואנטיות ועד גלי גראוויטציה ותורת המיתרים. בקורס זה נפגוש את תופעת הגלים לראשונה ונחקור אותה לעומק.

נושאים שיילמדו: מהם גלים? תנודות מצומדות, משוואת הגלים במימד אחד, גלים במיתר ,תנאי שפה ותנאי התחלה, גלים נעים וגלים עומדים, אופנים עצמיים, אנליזת פורייה, חבילות גלים ופולסים, מהירות פאזה ומהירות חבורה, דיספרסיה, גלים אלקטרומגנטיים ואור, קיטוב, חוקי העברה והחזרה, קוהרנטיות התאבכות ועקיפה, אופטיקה גיאומטרית, אופטיקה שימושית.

ספרות מומלצת: הקורס לא עוקב אחר ספר מסויים אבל ישנם הרבה ספרים מצויינים בנושא:

1. אנחנו מאוד מחבבים את הספר הלא גמור של מורין:
https://scholar.harvard.edu/david-morin/waves
סדר הנושאים לא זהה, אבל הוא מכסה את רב החומר שלנו בצורה מעולה.

2. I. G. Main, Vibrations and waves in physics, 3rd Ed.
3. H. J. Pain, the physics of vibrations and waves
4. F. S. Crawford, Waves ? Berkeley physics course, Vol. 3.
5. A. P. French, Vibrations and waves.
6. D. J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics.
7. גלים ואופטיקה, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, עודד אגםטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיזיקה קלאסית 1 (03211118) +פיזיקה קלאסית 2 (03211119)
קורסים מקבילים
שיטות בפיזיקה עיונית 1 (03212130)


tau logohourglass00:00