חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-2103-02
שם הקורס קוונטים 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 09:00-11:00
בניין שנקר - פיזיקה
חדר 104
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הרקע הנסיוני, אמפליטודות הסתברות, משוואת שרדינגר, אופרטורים, מדידות, חלקיק נע בפוטנציאל חד-ממדי, מצבים עצמיים של אנרגיה, דינמיקה קוונטית והתפתחות בזמן, פורמליזם, אוסילטור הרמוני, מצבים קשורים בפוטנציאל מרכזי, אלגברת תנע זויתי, אטום מימן, הספין של אלקטרון, אפקט זימן, חלקיק בשדה מגנטי, טבלה מחזורית, נושאים מתקדמים.

שימו לב: הקורס קוונטים 1 יועבר בסמסטר זה בצורה *מקוונת בלבד* עד להודעה חדשה. יש להכנס לשיעור דרך הלינק המופיע באתר הקורס במודל. התרגולים בקורס יעברו כרגיל בכיתה כפי שמופיע במערכת השעות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמכניקה אנליטית (03212105) +גלים אור ואופטיקה (03212102) +שיטות בפיזיקה עיונית 1 (03212130) +הסתברות וסטטיסטיקה (03211836) אומבוא להסתברות וסטטיסטיקה (05092801) אוהסתברות למדעים (03652100)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00