חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-2103-02
שם הקורס קוונטים 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 09:00-11:00
בניין פיזיקה-שנקר
חדר 104
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הרקע הנסיוני, אמפליטודות הסתברות, משוואת שרדינגר, אופרטורים, מדידות, חלקיק נע בפוטנציאל חד-ממדי, מצבים עצמיים של אנרגיה, דינמיקה קוונטית והתפתחות בזמן, פורמליזם, אוסילטור הרמוני, מצבים קשורים בפוטנציאל מרכזי, אלגברת תנע זויתי, אטום מימן, הספין של אלקטרון, אפקט זימן, חלקיק בשדה מגנטי, טבלה מחזורית, נושאים מתקדמים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםהסתברות וסטטיסטיקה (03211836) +גלים אור ואופטיקה (03212102) +מכניקה אנליטית (03212105) +מבוא להסתברות וסטטיסטיקה (05092801)
קורסים מקבילים
שיטות בפיזיקה עיונית 2 (03212131)


tau logohourglass00:00