חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-2103-04
שם הקורס קוונטים 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
פיזיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 18:00-20:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הרקע הנסיוני, אמפליטודות הסתברות, משוואת שרדינגר, אופרטורים, מדידות, חלקיק נע בפוטנציאל חד-ממדי, מצבים עצמיים של אנרגיה, דינמיקה קוונטית והתפתחות בזמן, פורמליזם, אוסילטור הרמוני, מצבים קשורים בפוטנציאל מרכזי, אלגברת תנע זויתי, אטום מימן, הספין של אלקטרון, תגובה פרא-מגנטית, אפקט זימן, חלקיק בשדה מגנטי, טבלה מחזורית, נושאים מתקדמים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםהסתברות וסטטיסטיקה (03211836) +גלים אור ואופטיקה (03212102) +מכניקה אנליטית (03212105) +מבוא להסתברות וסטטיסטיקה (05092801)
קורסים מקבילים
שיטות בפיזיקה עיונית 2 (03212131)


tau logohourglass00:00