חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-2105-03
שם הקורס מכניקה אנליטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 18:00-19:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יוקדש לאנליזה של נושאים במכניקה בכלים מתקדמים שיאפשרו הבנה עמוקה ורחבה של מכניקה קלאסית ויהוו הכנה ללימודי מחניקת קוונטים.
הנושאים הנלמדים הם:
מבוא לחשבון ואריאציה כולל בעיות אילוצים
עקרון פעולה המינימלית
סימטריה וחוקי שימור
תנועה בפוטנציאל מרכזי
בעיית פיזור
תנודות קטנות
תנועת גוף צפיד
פורמליזם הקנוני
סוגרי פואסון
משוואת המילטון-יעקובי

הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיזיקה קלאסית 1 (03211118) +מבוא מתמטי לפיזיקה 1 (03211838) +מבוא מתמטי לפיזיקה 2 (03211839) +אלגברה לינארית לפיזיקה (03211100) אואלגברה לינארית 1א (03661111) אואלגברה ליניארית לחשמל ואל (05091724)
קורסים מקבילים
שיטות בפיזיקה עיונית 1 (03212130)


tau logohourglass00:00