חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-2105-04
שם הקורס מכניקה אנליטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 13:00-14:00
בניין אורנשטיין
חדר 111
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יוקדש לאנליזה של נושאים במכניקה בכלים מתקדמים שיאפשרו הבנה עמוקה ורחבה של מכניקה קלאסית ויהוו הכנה ללימודי מכניקת קוונטים.
הנושאים הנלמדים הם:
מבוא לחשבון ואריאציה כולל בעיות אילוצים
עקרון פעולה המינימלית
סימטריה וחוקי שימור
תנועה בפוטנציאל מרכזי
בעיית פיזור
תנודות קטנות
תנועת גוף צפיד
פורמליזם הקנוני
סוגרי פואסון
משוואת המילטון-יעקובי

טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיזיקה קלאסית 1 (03211118) +מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 (03211838) +מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 (03211839) אוממפי''ס 2 משולב (03211840)
קורסים מקבילים
שיטות בפיזיקה עיונית 1 (03212130)


tau logohourglass00:00