חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-2111-01
שם הקורס פיזיקה תרמית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' יורם דגןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yodagan@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: פיזיקה-שנקר , חדר: 411
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 12:00-13:00
בניין אודיטור' דאך
חדר 005
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 08:00-10:00
בניין צ'ק פוינט
חדר 001
סאלי ובנימין נמני
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

אנטרופיה וטמפרטורה, הפיכות תרמודינאמית, מערכת רב חלקיקית, מצבים מיקרו זמינים, הנחת היסוד של הפיזיקה הסטטיסטית, מערכת סגורה, צימוד תרמי, הצבר המיקרוקאנוני, הצבר הקאנוני, התפלגות בולצמן והאנרגיה החופשית של הלמהולץ, הפרדוקס של גיבס, מערכת רב חלקיקית של חלקיקים לא מובחנים, קרינת גוף שחור, חוק ווין, תלות קיבול חום בטמפרטורה, הצבר הגראנד-קאנוני, פוטנציאל כימי, חוק פעולת המסה, מעברי פאזה, תורת השדה הממוצע, תורת לנדאו, גזים קוונטים סטטיסטיקות פרמי ובוזה, פונקציית צפיפות המצבים, קירוב זומרפלד, גז פרמיונים מנוון, התעבות בוזה-איינשטייןהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לתרמוד' ומצבי צבירה (03211104) +הסתברות וסטטיסטיקה (03211836) +מבוא להסתברות וסטטיסטיקה (05092801)
קורסים מקבילים
קוונטים 1 (03212103)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00