חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-2111-03
שם הקורס פיזיקה תרמית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 17:00-19:00
בניין שנקר כימיה - דאך אודיטוריום
חדר 005
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

אנטרופיה וטמפרטורה, הפיכות תרמודינאמית, מערכת רב חלקיקית, מצבים מיקרו זמינים, הנחת היסוד של הפיזיקה הסטטיסטית, מערכת סגורה, צימוד תרמי, הצבר המיקרוקאנוני, הצבר הקאנוני, התפלגות בולצמן והאנרגיה החופשית של הלמהולץ, הפרדוקס של גיבס, מערכת רב חלקיקית של חלקיקים לא מובחנים, קרינת גוף שחור, חוק ווין, תלות קיבול חום בטמפרטורה, הצבר הגראנד-קאנוני, פוטנציאל כימי, חוק פעולת המסה, מעברי פאזה, תורת השדה הממוצע, תורת לנדאו, גזים קוונטים סטטיסטיקות פרמי ובוזה, פונקציית צפיפות המצבים, קירוב זומרפלד, גז פרמיונים מנוון, התעבות בוזה-איינשטייןהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לתרמוד' ומצבי צבירה (03211104) +הסתברות וסטטיסטיקה (03211836) +מבוא להסתברות וסטטיסטיקה (05092801)
קורסים מקבילים
קוונטים 1 (03212103)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00