חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-2121-02
שם הקורס מעבדה בפיזיקה ב 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' רועי בק ברקאיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: roy@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: פיזיקה-שנקר , חדר: 418
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 13:00-17:00
בניין פיזיקה-שנקר
חדר 501
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

במסגרת מעבדה שנה ב? בפיזיקה נלמד על נושאים מתקדמים בפיזיקה נסיונית. את הניסויים יבצעו הסטודנטים בזוגות בשלושה כאשר ניסויים מתפרסים על פני מפגש או שניים של ארבע שעות כל אחד. במהלך הסמסטר יבצעו הסטודנטים ניסויים בנושאים מתקדמים בגלים, אופטיקה, קרינה, מכניקה קוונטית, אסטרופיזיקה, מעברי פאזה בחומר מעובה. על בסיס חומר הרקע, הסטודנטים יתכננו את הניסוי, יבצעו אותו, יתעדו את התוצאות והאנליזות במחברת המעבדה שלהם, ויציגו את הממצאים במפגש מסכם לאחר הניסוי. במהלך השבוע האחרון של הסימסטר, כל תלמיד יתבקש לחזור על חלק קטן מניסוי שביצע בהתבסס על מחברת המעבדה הפרטית.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמעבדה בפיזיקה א 1 (03211111) +מעבדה בפיזיקה א 2 (03211112)


tau logohourglass00:00