חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-2122-03
שם הקורס מעבדה בפיזיקה ב 2
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה ד"ר משה בן שלוםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: moshebs@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: פיזיקה-שנקר , חדר: 419
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 08:00-12:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

זרם חילופין, מהירות הקול, גלים על-קוליים, סונאר, האפקט הפוטואלקטרי, קרינת חום, אפקט זימן, טמפרטורות קירי, גלי מיקרו, מדידה שדה מגנטי, קיטוב, עקיפה בסדק, התאבכות בשכבות דקות, ספקטרומטר סריג ופריסמה, אפקט פרדיי ופעילות אופטית, הלייזר ושימושיו, ניסוי פרנק-הרץ, אקטיבציה על-ידי ניטרונים, מוליכים למחצה, עיבוד אותות ב- א.ק.ג. + נשימה, פיזור רותרפורד, תרמולומינוסנציה, פענוח צילומי טלסקופ האבל.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמעבדה בפיזיקה א 1 (03211111) +מעבדה בפיזיקה א 2 (03211112) +מעבדה בפיזיקה ב 1 (03212121)


tau logohourglass00:00