חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-2130-04
שם הקורס שיטות בפיזיקה עיונית 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 14:00-15:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

פונקציות מרוכבות. טורי והתמרת פורייה ולאפלאס. תורת Sturm-Liouville ופונקציות גרין. פתרון מד"ר בשיטת Frobenius. משוואות דיפרנציאליות חלקיות - אופינים והפרדת משתנים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא מתמטי לפיזיקאים 1 (03211838) +מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 (03211839) אוממפי''ס 2 משולב (03211840)


tau logohourglass00:00