חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-3108-01
שם הקורס מבוא לאסטרופיזיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' אהוד נקרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: udini@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 110
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 14:00-16:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 14:00-15:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא להקנות ידע בסיסי באסטרופיזיקה. הקורס מתמקד במבנה כוכבים ובקוסמולוגיה, ובפרט בתהליכים פיזיקליים הדרושים להבנת נושאים אלו. בנוסף, הקורס מכסה באופן שיטחי יותר טווח רחב של תופעות על מנת להרחיב את הידע של הסטודנטים על היקום בו אנו חיים. מבנה הקורס הוא:

תוכנית הקורס:
1. מבוא
חלק א קוסמולגיה
2. פרדוקס אולבר. חוק האבל-למטר. המודל הקוסמולוגי. גאומטריות מרחב שמקיימות את המודל הקוסמולוגי. הסחה לאדום.
3. משוואות פרידמן. פתרונות אפשריים של משוואות פרידמן. הפתרון של היקום בו אנו חיים. גודל היקום הנראה. גיל היקום. עתיד היקום.
4א. מרחקים קוסמולוגיים: co-moving, proper, luminosity, angular.
4ב. כרונולוגיה של היקום.
5א. freeze-out ומשוואת סאהא
5ב. big bang nucleosynthesis יצירת המימן וההליום.
6. קרינת הרקע הקוסמית, מסך הפיזור האחרון, עידן הרקומבינציה (שחבור) וההפרדות של הקרינה מהחומר.

חלק ב כוכבים
7. משוואות המבנה של כוכב: שיווי משקל הידרוסטטי. המשפט הוויריאלי. שימור מסה. מעבר אנרגיה. משוואת הדיפוזיה ומהלך חופשי.
8. הרכב, משוואת מצב, אטימות.
9. ראקציות גרעיניות. קצב, p-p chain ו CNO. Gamov peak.
10. כוכבים פוליטרופיים ומשוואת Lame-Emden.
11. כוכבים הומולוגיים
12. הסדרה הראשית ודיאגרמת הרצפונג-ראסל. התפתחות כוכבים מחוץ לסדרה הראשית.
13. ננסים לבנים, כוכבי ניוטרונים וחורים שחורים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמכניקה אנליטית (03212105) +יחסות פרטית (03211201) +קוונטים 1 (03212103)


tau logohourglass00:00