חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-3109-01
שם הקורס אלקטרומגנטיות אנליטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' בנימין סבטיצקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: bqs@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהרביעי 15:00 - 14:00
בניין: קפלון - פיזיקה , חדר: 409
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 16:00-17:00
בניין שנקר כימיה - דאך אודיטוריום
חדר 005
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 12:00-14:00
בניין שנקר כימיה - דאך אודיטוריום
חדר 005
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

משוואות מקסוול בריק ובחומר. אלקטרוסטטיקה, מולטיפולים, בעיות תנאי שפה, מגנטוסטטיקה. דינמיקה: פוטנציאלים, כיול, משוואת גלים, זרימת אנרגיה. גלים מישוריים, גלים בחומר, תופעות אופטיות. קרינה של מטענים בדידים ומערכות רציפות, מולטיפולים ואנטנות. תורת היחסות: דינמיקה של חלקיקים יחסותיים ושדות אלקטרומגנטיים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיזיקה קלאסית 2 (03211119) +יחסות פרטית (03211201) +גלים אור ואופטיקה (03212102) +שיטות בפיזיקה עיונית 1 (03212130) +שיטות בפיזיקה עיונית 2 (03212131) +מכניקה אנליטית (03212105)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00