חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-3409-01
שם הקורס מעבדה בפיזיקה ג' - ב' ניסויים מחקריים בחישוב קואנטי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
פיזיקה
מרצה פרופ' חיים סוכובסקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: haimsu@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: פיזיקה-שנקר , חדר: 415
אופן ההוראה מעבדה
שעות סמסטריאליות 8
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 09:00-12:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 13:00-16:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 09:00-12:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 13:00-16:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הניסויים במעבדה ג':
מחשבים, אפקט מוסבאור, אפקט קומפטון, התלכדויות גמא-גמא, ביקוע גרעיני, חלקיקים, זמן חיים של מיואון, ספקרוסקופיה אטומית, ספקטרוסקופיה מולקולרית, גז אלקטרונים, טמפרטורות נמוכות, טרנספורט תלוי ספין, פלואורסנציה בקרני X, תהודה מגנטית גרעינית, תקשורת לייזרים, סיבים אופטיים, אסטרונומיה, עידוש כבידתי.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00