חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-3804-02
שם הקורס מבוא לחלקיקים וגרעין
יחידה אקדמית ההפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 16:00-17:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מבוא לחלקיקים וגרעין

מרצה: לירון ברק
מייל :lironbarak1@mail.tau.ac.il
סמסטר: ב?
מס? שעות: 3 הרצאה + 1 תירגול
דרישות הקורס: קוונטים 1
ניתן בדר?כ בשנה 3

Course overview : The course introduces our current understanding of fundamental physics as encoded in the standard model, and the basic theoretical and experimental techniques used in current particle-physics research.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםקוונטים 1 (03212103)


tau logohourglass00:00