חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-3804-02
שם הקורס מבוא לחלקיקים וגרעין
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 16:00-17:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מבוא לחלקיקים וגרעין

מרצה: עדי אשכנזי
מייל adishka@tauex.tau.ac.il
סמסטר: ב
מספר שעות: 3 הרצאה + 1 תירגול
דרישות הקורס: קוונטים 1
נהוג לקחת בשנה שלישית

Course overview : The course introduces our current understanding of fundamental physics as encoded in the standard model, and the basic theoretical and experimental techniques used in current particle and nuclear physics research.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםקוונטים 1 (03212103)


tau logohourglass00:00