חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-3818-02
שם הקורס חומרה קוונטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 17:00-18:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מבוא לאינטראקציה של אור וחומר; שימוש בתופעות קוונטיות במחשוב, תקשורת, הצפנה, סימולציות, ומדידות מדויקות; הכרת מימושים פיסיקליים מובילים, כגון מעגלי מוליכות-על, יונים ואטומים קרים, מרכזי צבע, נקודות ובורות קוונטים, פוטונים ומערכות מכאניות.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00