חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-3819-02
שם הקורס מבוא לאינפורמציה ואלגוריתמים קוונטיים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 12:00-13:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

לתלמידי שנה ג ותארים מתקדמים בפיזיקה, וכן לתלמידי כימיה, הנדסת חשמל ומדעי מחשב

3 ש"ש הרצאה + 1 ש"ש תרגול

הקורס יציגאת האלגוריתמים הקוונטיים הבסיסיים, וכן את יסודות תורת האינפורמציה הקוונטית (ערוצים קוונטיים, שזירה ושימושיה, תורת שאנון הקוונטית)טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00