חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4020-01
שם הקורס תורת היחסות הכללית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' בני רזניקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: reznik@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשלישי 17:00 - 16:00
בניין: קפלון , חדר: 407
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 11:00-13:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 16:00-17:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


יחסות פרטית וכבידה ניוטונית-חזרה. עקרון השקילות. תנועה גאודזית. שדה הכבידה כמרחב רימני. משוואות איינשטיין. שדה כבידה מרכזי. האמותים הנסיוניים של תורת היחסות הכללית. שדות כבידה אסימפטוטיים - אנרגיה ותנע זוויתי. גלי כבידה. קוסמולגיה - מודל המפץ הגדול. מבנם והתפתחותם של כוכבים. קריסה גרביטציונית - חורים שחורים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00