חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4070-01
שם הקורס סמינר תלמידים באסטרופיזיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה ד"ר יאיר הרכביצרו קשר
צור קשר דוא"ל: arcavi@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 115
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בכל שבוע נשמע הרצאה מחקרית. לרמת סטודנטי מחקר ומעלה.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

נוכחות

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00