חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4115-01
שם הקורס פיזיקה קוונטית מתקדמת
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' רון ליפשיץצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ronlif@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהרביעי 18:00 - 17:00
בניין: פיזיקה-שנקר , חדר: 421
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 09:00-11:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 15:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

רענון והרחבה של מושגי יסוד: כולל אופרטורי סולם, מצבים קוהרנטים, דינמיקה קוונטית, ואינטגרלי מסילה של פיינמן.

קוונטיזציה של שדות: אופרטורי חיסול ויצירה בוזוניים, השדה האלסטי ופונונים, השדה האלקטרומגנטי ופוטונים, בליעה, קרינה ופיזור של פוטונים.

קוונטיזציה שנייה של מערכות רבות-חלקיקים: אופרטורי חיסול ויצירה פרמיוניים, מערכות של פרמיונים ובוזונים עם אינטראקציה, טרנספורמציות קנוניות, זיווג אלקטרונים, רקע לתורת BCS ועל-מוליכות.

פיסיקה קוונטית יחסותית: משוואת קליין-גורדון ומשוואת דיראק. (אם ישאר זמן: קוונטיזציה שנייה של משוואת דיראק.)
לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00