חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4115-02
שם הקורס פיזיקה קוונטית מתקדמת
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 16:00-17:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

רענון והרחבה של מושגי יסוד: כולל אופרטורי סולם, מצבים קוהרנטים, דינמיקה קוונטית, ואינטגרלי מסילה של פיינמן.

קוונטיזציה של שדות: אופרטורי חיסול ויצירה בוזוניים, השדה האלסטי ופונונים, השדה האלקטרומגנטי ופוטונים, בליעה, קרינה ופיזור של פוטונים.

קוונטיזציה שנייה של מערכות רבות-חלקיקים: אופרטורי חיסול ויצירה פרמיוניים, מערכות של פרמיונים ובוזונים עם אינטראקציה, טרנספורמציות קנוניות, זיווג אלקטרונים, רקע לתורת BCS ועל-מוליכות.

פיסיקה קוונטית יחסותית: משוואת קליין-גורדון ומשוואת דיראק. (אם ישאר זמן: קוונטיזציה שנייה של משוואת דיראק.)
לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00