חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4117-02
שם הקורס אלקטרומגנטיות מתקדמת
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 09:00-10:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תורות שדה קלאסית
הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלקטרומגנטיות אנליטית (03213109)


tau logohourglass00:00