חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4157-01
שם הקורס סמינר מחקרי בחומר מעובה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' רועי בק ברקאיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: roy@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: פיזיקה-שנקר , חדר: 418
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ה
שעות 13:00-15:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


סמינר שבועי לתלמידי החוג של פיזיקת החומר מעובה

הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00