חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4215-01
שם הקורס תורת השדות 2
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' עמית סברצרו קשר
צור קשר דוא"ל: asever@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין פיזיקה-שנקר
חדר 105
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 16:00-18:00
בניין פיזיקה-שנקר
חדר 105
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


- רנורמליזציה
- חבורת הרנורמליזציה
- תורת שדות אפקטיבית
- התבדרויות מסוג IR
- סימטריה ושבירה של סימטריה
- אנימליות
- תורות כיול לא אבליות ו-QCDלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00