חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4218-01
שם הקורס סמינר ארצי במחקר בחלקיקים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' עמית סברצרו קשר
צור קשר דוא"ל: asever@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 10:00-12:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סמינר בפיזיקה תאורטית של אנרגיות גבוהות ותורת המייתרים הניתן ע"י מרצים אורחים המובילים בעולם בתחום. הסמינר היינו משותף לכל המוסדות בארץ ובימים תקינים מתקיים בנווה שלום. ישנם הסעות לסמינר וחזרה אליהם צריך להירשם מראש.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

נוכחות

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00