חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4231-01
שם הקורס סמינר מחקרי תלמידים בחלקיקים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה ד"ר מיכאל גלרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: micgeller@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 10:00-12:00
בניין אודיטו. מלמד
חדר 006
אולם מלמד
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סמינר של סטודנטים בפיזיקת חלקיקים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00