חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4285-01
שם הקורס תורת שדות לחומר מעובה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' רוני אילןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ronilan@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: פיזיקה-שנקר , חדר: 402
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 13:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סילבוס (טנטטיבי):

קוונטיזציה קנונית, פונקציות גרין בטמפ אפס, פירוק ספקטרלי, תורת הפרעות בטמפ אפס, דיאגרמות פיינמן, פונקציות גרין בטמפ סופית והצגת מצוברה, אנטגרלי מסלול

אפליקציות: נוזל פרמי של לנדאו, פונקציות תגובה, קירוב פאזה רנדומית. אם יתאפשר מבחינת זמן: תיאוריה מתקדמת כגון תיקוני צמתים, אי סדר, פונקציות גרין אנומליות, תיאורית דירק

לרשימת ספרות יש לגשת לסילבוס באנגלית

דרישות קורס: תרגילי בית, קריאה מונחית, הרצאה על נושא מתקדם, מטלה מסכמת או מבחן בית
(יתכנו שינויים בשל מעבר לפורמט אונליין)הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00