חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4318-01
שם הקורס אסטרופיזיקה כוכבית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' עמיאל שטרנברגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: amiel@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 108
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ה
שעות 09:00-12:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס "אסטרופיזיקה כוכבית"

האסטרופיזיקה הבסיסית של מבנה כוכבים ביקום.


Course: "The Astrophysics of Stars in the Universe"

The Sun as a star.
Time scales: dynamical, thermal, nuclear.
Virial Theorem, thermostat.
Chemical abundances.
Photon diffusion.
Equations of stellar structure.
Radiative transfer, and opacity.
Stars beyond the sun.
Spectral classification, populations.
Nuclear energy generation.
pp and CNO cycles.
Neutrinos.
Homology relations, and the Main Sequence.
Convection, mixing length theory.
Statistical mechanics for stars.
Polytropes.
Eddington model.
Degenerate matter and white dwarfs.
White dwarf cooling and crystallization.
Red Giants, triple-alpha.
Stellar evolution.
Hayashi tracks.
Neutron stars.
Asterseismology.

Books:
1. "Stellar Structure and Evolution" Kippenhahn & Weigert
2. "Theory of Stellar Structure" Prialnikטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00