חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4320-01
שם הקורס שיטות תצפיתיות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה ד"ר בנימין טרכטנברוטצרו קשר
צור קשר דוא"ל: bennyt@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 114
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 09:00-12:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה נכיר את השיטות העיקריות המשמשות לאיסוף וניתוח תצפיות אסטרונומיות, עם דגש על התחום האופטי (אך לא רק). נכיר סוגי טלסקופים וגלאים, ונבין את הרכיבים העיקריים במכשירים ותפקידם במדידות פוטומטריה וספקטרוסרופיה, כמו גם את שיטות ניתוח הנתונים היסודיות בתצפיות מסוג זה. נסקור את סוגי התצפיות (ואת הטלסקופים העיקריים) מעבר לתחום הנראה: בתת-אדום, בעל-סגול, בקרני רנטגן (X), ברדיו ועוד. לסיכום, נדון בשיקולים העיקריים בבניית תוכנית תצפיתית ובסקרים גדולים במגוון אורכי גל.

במסגרת הקורס התלמידים יידרשו להכין הצעת תצפית בנושא לבחירתם, ויבקרו (קרוב לודאי) במצפה הכוכבים ע"ש וויז שבסמוך למצפה רמון.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00