חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4406-01
שם הקורס סמינר בחומר מעובה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה ד"ר דומיניק מקסימיליאן ג'וראשקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: djuraschek@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 11:00-13:00
בניין שנקר - פיזיקה
חדר 105
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סמינר שבועי בחומר מעובההסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

נוכחות

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00