חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4409-01
שם הקורס תורת החומר המעובה 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' אליהו איזנברגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: elieis@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: פיזיקה-שנקר , חדר: 407
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ה
שעות 10:00-12:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס סוקר את התיאוריה של חומר בעל סימטריה גבישית מחזורית:

א) מחזוריות בשלשה ממדים: סימטריה להזזות דיסרקטיות, סריגים וסריגים הפכיים, משפט בלוך, אזורי ברילואין.
ב) פונונים: פונונים כבוזונים של גולדסטון, קיבול חום, צפיפות מצבים, סינגולריות ואן-הוב, פיזור מסריג דינמי, משפט מרמין-וגנר.
ג) אלקטרונים בסריג: אלקטרונים בקישור חזק, אלקטרונים כמעט-חפשיים, פסאודו-פוטנציאל.
ד) דינמיקה סמי-קלאסית: פיתוח במצבי ואנייר, המילטוניאן אפקטיבי, משוואות תנועה, אוסילציות בלוך, מינהור לנדאו-זנר. משוואת בולצמן: קירוב זמן הרלקסציה, מוליכות חשמלית, אפקטים תרמו-אלקטריים, anomalous skin effect. דינמיקה בשדה מגנטי ? רזוננס אזבל-קנר, אוסילציות דה-האס ואן-אלפן.
ה) אינטרקציות אלקטרון-אלקטרון: קירוב הרטרי-פוק, תיאוריה של מיסוך, גישות תומס-פרמי ולינדהארד, אוסילציות פרידל, תדירות הפלזמה. תיאורית נוזלי פרמי של לנדאו ? זמן החיים של אלקטרון, פנומנולוגיה לקוואזי-חלקיקים ליד אנרגית פרמי.
ו) אינטרקציות אלקטרון-פונון: קירוב אדיאבטי (בורן-אופנהיימר), יחס הנפיצה לפונונים במתכת, משיכה אפקטיבית בין אלקטרונים, תלות ההתנגדות החשמלית בטמפרטורה.
ז) מוליכות-על: משוואות לונדון, אפקט מייסנר. זוגות קופר ותאורית BCS.

ספרות מומלצת
J.M. Ziman, Principles of the theory of solids (Main text)
N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, Solid State Physics (Supplementary text)
C. Kittel, Quantum Theory of Solids (Advanced)
M.P. Marder, Condensed Matter Physics
G.F. Giuliani and G. Vignale, Quantum Theory of the Electron Liquid (Main test for FLT).לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00