חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4410-01
שם הקורס תורת החומר המעובה 2
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' דוד אנדלמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: andelman@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 15:00-18:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

פרמטר הסדר (סקלרי, וקטורי, טנזורי), מצבי צבירה והקשר לסימטריות של המערכת, תורת לנדאו ותורת גינזבורג-לנדאו; מבוא לסדר בגבישים נוזליים, פרמטר הסדר הטנזורי, תורות לנדאו, מאייר-סאופה ואונסגר למעבר פאזה נמטי-איזוטרופי, פאזות נמטיות בשדה חשמלי/מגנטי מסדר וליד שפות; פולמרים, מהלך אקראי (RW, SAW) וסטטיסטיקה של שרשרת בודדת, אינטגרלי מסלול, פולימרים בתמיסה, הפרדת פאזות, גורם המבנה (S(q ודינמיקה; אינטראקציות ואן דר ולס, תורת ליפשיץ, אינטראקציות דיפולריות, תורת פואסון-בולצמן ואינטראקציות אלקטרוסטטיות, תורת DLVO.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00