חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4418-01
שם הקורס סמינר תלמידים באסטרופיסיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה ד"ר יאיר הרכביצרו קשר
צור קשר דוא"ל: arcavi@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 115
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ה
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סמינר סטודנטים, מאת סטודנטי מחקר, ומיועד לסטודנטי מחקר ולמתעניינים להתחיל לימודים מתקדמים באסטרופיזיקה.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00