חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4420-01
שם הקורס סמינר מחקרי באסטרופיסיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה ד"ר יאיר הרכביצרו קשר
צור קשר דוא"ל: arcavi@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 115
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הרצאות באסטרופיזיקה לחברי המחלקה ולסטודנטיםטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

נוכחות

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00