חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4420-01
שם הקורס סמינר מחקרי באסטרופיסיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה ד"ר יאיר הרכביצרו קשר
צור קשר דוא"ל: arcavi@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 115
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין אודי.הולצבלט
חדר 007
בבניין פיזיקה שנקר
סמסטר ב' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הרצאות באסטרופיזיקה לחברי המחלקה ולסטודנטיםטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

נוכחות

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00