חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4828-01
שם הקורס פיזיקה מעבר למודל הסטנדרטי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה ד"ר מיכאל גלרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: micgeller@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 16:00-19:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא מבוא לפיזיקה מעבר למודל הסטנדרטי עבור סטודנטים לתואר שני ודוקטורט.

נעסוק בבעיות שיש במודל הסטנרטי של החלקיקים - בעיית הטבעיות, חומר אפל ואנרכיה אפלה. נלמד על מודלים שפותרים את הבעיות האלה ועל התחזיות הניסיות והתצפיתיות שלהם. נלמד על סימטריות חדשות, מימדים נוספים, חלקיקים חדשים ומעברי פאזה ביקום המוקדם.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00