חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4838-01
שם הקורס נושאים מתקדמים בתורת השדות הקוונטית לחומר מעובה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' ערן סלעצרו קשר
צור קשר דוא"ל: eranst@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: פיזיקה-שנקר , חדר: 412
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 12:00-15:00
בניין אורנשטיין
חדר 110
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

1. הקדמה: שרשרת הרמונית, תורת מקסוול, קוונטיזציה שניה, מודל הברד, אינטראקציות במימד אחד, מגנטיזציה קוונטית: טרנספורמציית זורדן-ויגנר, שרשראות ספין, פער האנרגיה של הלדין, אינטגרל מסלול פיינמן

2. שבירת סימטריה ספונטנית ואופני גולדסטון: תורת שדה ממוצע, סדר לטווח ארוך, תיאוריה אפקטיבית ומצבי גולדסטון. נוזל -על מול מוליכות -על. מנגנון אנדרסון-היגס. מערכות ממדיות נמוכות, משפט מרמין-וגנר, מודל ה- xy, מעבר קוסטרליץ- Thouless.
3. קבוצת רפורמליזציה: אפקט קונדו וקבוצת הרנורמליזציה: טרנספורמציה של שרייפר וולף. תורת צימוד חזקה, תורת נוזלי פרמי מקומית, אפקט קונדו רב -ערוצי, גישת תורת שדה קונפורמלית לאפקט קונדו. פיזיקה קוונטית בממד אחד: גישה הידרודינמית, בוסוניזציה של פרמיונים, בוניזציה של בוזונים.
מודל sine-gordon.
4. מבודדים טופולוגיים ואפקט אולם קוונטי: תורת שדות טופולוגית, תורת צ'רן-סימונס, פאזת ברי, מבודדי פס טופולוגי, מוליכי-על טופולוגיים, אפקט Majorana אהרונוב-בוהם וסטטיסטיקה שברירית בדו-ממד, עירור קוואסי-חלקיקים באפקט הול השברי.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00