חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4846-01
שם הקורס תורת החלקיקים 2
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' אבנר סופרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: asoffer@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 408
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 11:00-13:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 13:00-15:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

Syllabus

Particle Physics II

Avner SofferThe course focuses on particle physics measurements and how they tell us about the

standard model and physics beyond the SM.

• LHC physics

o LHC parameters, characteristics of hadron collisions

o ATLAS detector

o Motivation for TeV physics

o SUSY concepts and analysis examples

o Higgs physics, Higgs couplings, searches for new scalars

• Flavor physics

o High-scale sensitivity of flavor physics

o Baryon asymmetry of the universe

o The CKM matrix, CP violation in the standard model

o CP violation measurements

o Meson mixing

• Neutrino physics

o Solar neutrino deficit, Super-Kamiokande and SNO experiments

o Neutrino oscillations theory, quantum-measurement considerations

o Long-baseline and reactor experiments

o CP violation

o Right-handed neutrinosReferences:

• For energy-frontier physics:

o 1709.04533, Matthew Schwartz, TASI lectures on collider physics

§ For basic LHC kinematics, etc.

o Peskin, SLAC-PUB-13079

§ For motivation for TeV-scale physics

o http://pdg.lbl.gov/2017/reviews/rpp2017-rev-susy-1-theory.pdf

o Martin, A SUSY Primer, hep-ph:9709356

§ For SUSY review• For flavor physics:

o Zoltan Ligeti TASI lecture, 1502.01372

o PDG flavor review http://pdg.lbl.gov/2019/reviews/rpp2018-rev-ckm-matrix.pdf

o Thomson, 'Modern Particle Physics', chapter 14

• For neutrino physics:

o Thomson chapter 13.

o Kayser, 1110.3047.

o Giunti and Kim, 'Fundamentals of Neutrino Physics and Astrophysics',

particularly chapters 7 and 8. This is much broader and deeper than we need.

It is available from the TAU library at

https://ebookcentral.proquest.com/lib/tau/detail.action?docID=415331 .

In addition, we will use many papers, particularly on experimental results.


לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתורת החלקיקים 1 (03214842)


tau logohourglass00:00