חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4862-01
שם הקורס שיטות סריג בתורת השדות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' בנימין סבטיצקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: bqs@julian.tau.ac.il
שעות קבלהרביעי 15:00 - 14:00
בניין: קפלון , חדר: 409
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 13:00-14:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 13:00-15:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תורת השדות הסריגית מגדירה תורת שדות קוונטית עם קטעון מרחבי מההתחלה. זה מאפשר ניצול שיטות חישוביות מעבר לתורת ההפרעות המבוססת על דיאגרמות פיינמן, ובין היתר חישובים נומריים שמביאים להבנת תכונות בלתי הפרעתיות. בסוף כל חישוב מגיעים לגבול הרצף שבו נעלם הסריג. הקורס מתחיל בהצגת התורה הסריגית שמגדירה את QCD ואת תורות השדות שקרובות לה. בהמשך רואים איך ניגשים לתכונות הבלתי הפרעתיות כגון כליאת קוורקים, שבירת סימטריה כיראלית, ומעברי פזה בטמפרטורה גבוהה. יוצג השימוש בחבורת הרנורמליזציה בהגעה לגבול הרצף. הגדרת שדות פרמיונים בסריג מציבה קשיים מיוחדים והפתרונות האפשריים יוצגו. רוב העבודה בתחום היום מבוסס על חישובים נומריים במחשבי על;
לכן יוצגו שיטות מונטה קרלו ותוצאותיהן. בין נושאי המחקר העכשוויים יתואר חישוב אמפליטודות פיזור.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00