חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4872-01
שם הקורס אסטרו-קפה א': דיונים בתוצאות חדשות מכתבי עת
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' דני מעוזצרו קשר
צור קשר דוא"ל: maoz@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 107
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 11:10-11:40
בניין קפלון
חדר 103
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 11:10-11:40
בניין קפלון
חדר 312
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

דיונים התוצאות חדשות מכתבי עתטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

אחר

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00