חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-1201-01
שם הקורס מבוא למדעי כדור הארץ
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה פרופ' שמואל מרקוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shmulikm@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון - פיזיקה , חדר: 201
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 18:00-20:00
בניין Zoom
חדר
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 16:00-18:00
בניין Zoom
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס נלמד את צורת המחשבה הגאולוגית ושיטות המחקר המיוחדות לתחום ונעסוק בשאלות העיקריות במדעי כה"א, כגון איך הוא נוצר? איך הוא התפתח? אילו תהליכים מתרחשים בו? מהם מקורות האנרגיה לתהליכים? מהי סביבתו ומהם הקשרים עמה? מתי ואיך נוצרו החיים? איך יודעים את המבנה הפנימי של כדור הארץ?

מה מאפיין את השדה המגנטי של כדור הארץ, חשיבותו לעולם החי, החום של כדור הארץ - פיזור הטמפרטורות בפני השטח, מקורות החום, הקשר למבנה כדור הארץ.

הרכב האטמוספירה, התפתחות האטמוספרה, בעבר ובהווה ומשמעויות לעתיד,

מה יש בפני השטח - משפחות הסלעים העיקריות - מגמתיים-סדימנטריים-מטמורפיים: מאפיינים חיצוניים, הופעה בנוף, אקלים כדור הארץ היווצרות ושינויים בסביבות קדומות-פאליאוגיאוגרפיה, עדויות לאקלים קדום - פאליאואקלים.

קורלציה סטרטיגרפית, שיחזור סביבות השקעה. הצטברות סדרות עבות והשתפלות של אגני השקעה.

אבולוציה - על פי רקורד המאובנים בסלעי משקע, קונטקסט ההופעה של מאובנים, הכחדות, זמן גיאולוגי, תיארוך יחסי

דפורמציה בסלעים - סוגי מבנים גיאולוגיים ומשמעותם, מאמץ-מעוות, הגורמים שמשפיעים על התנהגות הסלעים

היסטוריה גיאולוגית. אי התאמות, חוסר בחתך (unconformities) ועיצוב פני השטח.

איזוסטזה, טקטוניקה, היווצרות יבשות ואוקיאנוסים, רעידות אדמה, סוגי גלים סייסמיים, מחזור סייסמי, קביעת מיקום, מגניטודה, עוצמה, מומנט, נפיצות GR

סיורים: בסיור לחוף הים נלמד על תהליכים בגבול ים-יבשה, רכס הכורכר וסביבת החוף, שינויי מפלס, שינויי אקלים ומחזורי מילנקוביץ,מבנה מדף היבשת.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00