חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-2009-01
שם הקורס מכניקת הרצף גאופיזית - זורמים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה פרופ' איל חפץצרו קשר
צור קשר דוא"ל: eyalh@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 13:00-15:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 14:00-15:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

יש חובת נוכחות בשיעוריםטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיסיקה כללית א1' (03511810) +פיסיקה כללית א2' (03511812) +חדו''א 1ג (03661124) +חדו''א 2ג (03661125) +אלגברה לינארית 1ג (03661130)
קורסים מקבילים
שיטות מתמטיות בכימיה (03512512) אושיטות בפיזיקה עיונית 1 (03212130)


tau logohourglass00:00