חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-2009-01
שם הקורס מכניקת הרצף גאופיזית - זורמים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה פרופ' איל חפץצרו קשר
צור קשר דוא"ל: eyalh@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 13:00-15:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 14:00-15:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

יש חובת נוכחות בשיעוריםטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא מתמטי לפיזיקה 1 (03211838) +מבוא מתמטי לפיזיקה 2 (03211839) +פיזיקה קלאסית 1 (03211118) +פיזיקה קלאסית 2 (03211119) +Introduction to Atmospher (03411200)
קורסים מקבילים
שיטות מתמטיות בכימיה (03512512) אושיטות בפיזיקה עיונית 1 (03212130)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00