חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-2009-01
שם הקורס מכניקת הרצף גאופיזית - זורמים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה פרופ' איל חפץצרו קשר
צור קשר דוא"ל: eyalh@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון - פיזיקה , חדר: 309
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 13:00-15:00
בניין קפלון - פיזיקה
חדר 118
ע"ש ארז פלקסר
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 14:00-15:00
בניין קפלון - פיזיקה
חדר 118
ע"ש ארז פלקסר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הנחת הרצף ומספר קנודסן. מאמץ ומעוות בנוזלים אידיאליים, ניוטוניים וראולוגיים. נגזרות זמניות (אויילרית ולגראנז'ית) במשוואת הרציפות. כוחות הידרודינמיים של גוף ומשטח במשוואת נבייר-סטוקס. משוואת האנרגיה ופוטנציאל ברנולי. ערבוליות וסירקולציה בזרימות ברוטרופיות וברוקליניות. זרימת פוטנציאל ותנאי קאושי-ריימן. זרימה מסביב לגופים קשיחים. אפקט מגנוס ומשפט העילוי של קוטה-ז'וקובסקי. גלים בתווך רציף: גלי קול וגלי כבידה רדודים ועמוקים. מהירות פאזה וחבורה ויחס נפיצה. מסלולים לגראנגיים וסחיפת סטוקס. אי יציבות של זרימת גזירה מסוג קלווין-הלמהולץ וקריטריון מספר ריצ'רדסון.

קיימת חובת נוכחותהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא מתמטי לפיזיקה 1 (03211838) +מבוא מתמטי לפיזיקה 2 (03211839) +פיזיקה קלאסית 1 (03211118) +פיזיקה קלאסית 2 (03211119) +Introduction to Atmospher (03411200)
קורסים מקבילים
שיטות מתמטיות בכימיה (03512512) אושיטות בפיזיקה עיונית 1 (03212130)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00