חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-2206-01
שם הקורס טקטוניקה ואנליזה גאודטית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה ד"ר אסף ענבלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: asafinbal@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון - פיזיקה , חדר: 216
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין קפלון - פיזיקה
חדר 118
ע"ש ארז פלקסר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

דפורמציה אלסטית, משוואות קונסטיטוטיביות, ריאולוגיה, דיסלוקציות וסדקים, אנליזה של סדרת זמן גיאודטית, פענוח דפורמציה מתוך שינויים בשדה הכבידה והעמסה בשל מחזורי הגיאות.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא למדעי כדור הארץ (03411201) +מכניקת הרצף גאופ - מוצקים (03413105)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00